Pracownica z empatią

Views: 540

Wyróżnienie, podczas gali ,,Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego 2017”, otrzymała Agnieszka Piwowarska, starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy.

Pani Agnieszka odpowiedzialna jest w gminie za realizację usług opiekuńczych oraz koordynowanie pracy opiekunek socjalnych w terenie. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rozprza oraz jest autorem Samorządowego Programu Karty Dużej Rodziny w Gminie Rozprza.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego nagrodzono tych, którzy wyróżnili się największym zaangażowaniem, pomysłowością i efektywnością w swojej pracy. Nagrody wręczali Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Jolanta Zięba– Gzik, członek Zarządu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *