Ostatki w Wolborzu

Views: 307

Koła Gospodyń Wiejskich i sołectwa gminy Wolbórz kultywują tradycje ludowe. Tradycyjnie, w ostatni dzień karnawału Wolbórz nawiedzili przebierańcy.

Ta tradycja ma już wiele lat. Grupy przebranych mieszkańców gminy, śpiewając specjalnie przygotowane piosenki w prześmiewczym stylu, odwiedzają miasto Wolbórz i Urząd Miejski. Tradycja związana jest z przypadającymi ostatkami, inaczej zapustami, które oznaczają ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek, a kończące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem”.

Urząd Miejski w Wolborzu odwiedzili przedstawiciele sołectw Młynary, Świątniki, Lubiatowa oraz uczniowie szkoły podstawowej w Proszeniu. Z grupami przebierańców spotkał się burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, dziękując za pokazywanie pięknej polskiej tradycji ludowej. Były też tradycyjne pączki dla przebierańców.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *