Odwiedź Grób Pański

Views: 714

Odwiedzanie Grobów Pańskich w świątyniach jest dziś tradycją kultywowaną głównie w Polsce i krajach na terenach dawnej Rzeczypospolitej: na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Dziś sprawdziliśmy, jak wyglądają Groby w piotrkowskich świątyniach. Fotoreportaż Dariusza Kowalskiego. 

 

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *