Licytowali na rzecz szkoły

Views: 811

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbył się coroczny kiermasz wielkanocny „Pisanki, kraszanki…” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki. Głównym punktem kiermaszu była licytacja ozdób wielkanocnych oraz przedmiotów ofiarowanych przez sponsorów.

Licytowali rodzice, samorządowcy i przybyli tłumnie mieszkańcy. Udało się zebrać blisko 12 tysięcy złotych. Zbiórkę uświetniały występy artystyczne, przygotowane przez uczniów szkoły.

 – W tym roku dochód z akcji przeznaczony zostanie na na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów pracujących na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz doposażenie szkoły w niezbędne pomoce naukowe – mówi Jolanta Kujawska-Wężyk, dyrektor szkoły.

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom!

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *