GminyGrabicaWażne wiadomościWydarzenia

Gmina Grabica z uchwalonym budżetem

Podczas ostatniej sesji w minionym roku Rada Gminy Grabica uchwaliła budżet na najbliższe 12 miesięcy. Projekt pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Stałe oraz Regionalną Izbę Obrachunkową został jednogłośnie uchwalony przez wszystkich radnych.

W 2021 roku dochody mają wynosić 36 721 707,15 zł, zaś planowane wydatki to kwota 36 350 773,19 zł. Różnica między dochodami i wydatkami (371 166,96 zł) stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

– Gmina Grabica, podobnie jak inne polskie samorządy, stanęła w tym roku przed trudnym zadaniem opracowania projektu budżetu w dobie pandemii. Mimo to, udało się przygotować prorozwojowy plan finansowy, w którym zawarto utrzymanie inwestycji, które podnoszą jakość życia w Gminie.
Ważną kwestią jest dobry stan dróg, dlatego też w przyszłorocznym budżecie duży nacisk położono na poprawę ich stanu m. in. zaplanowano przebudowę dróg na odcinkach Grabica – Lutosławice Szlacheckie, Lubanów-Papieże oraz Krzepczów – Grabica oraz inne bieżące naprawy – informuje wójt Grabicy Krzysztof Kuliński. – W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie poszerzenia i utwardzenia poboczy w Szydłowie oraz Grabicy, a także budowę chodnika przy szkole Podstawowej w Brzozie.
Największą planowaną inwestycją jest niewątpliwie rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żychlin, Brzoza, Kafar, Wola Bykowska oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy, a także budowa żłobka i przedszkola w Grabicy dodaje wójt.

W gminnym planie finansowym zostały wyasygnowane środki na projekty nowoczesnych instalacji odnawialnych źródeł energii na stacjach poboru i uzdatniania wody w Ostrowie, Szydłowie oraz Oczyszczalni ścieków w Grabicy.

– Sporą część budżetu na inwestycje pochłonie rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kamocin, Szydłów, Żychlin, Doły Brzeskie oraz Majków-Folwark. Środki finansowe pozwolą również na przebudowę stadionu sportowego w Szydłowie oraz budowę boisk w Twardosławicach oraz Zaborowie. W nowym budżecie zapisano również środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy – dodaje Krzysztof Kuliński. – To również budżet prospołeczny, szczególnie w czasie epidemii, ale też kładący duży nacisk na bezpieczeństwo publiczne, rozwój oświaty i opieki społecznej oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych. Budżet na 2021 roku pozwala na pełne zabezpieczenie środków na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich gminnych jednostek oraz dobre wykonywanie zadań własnych Gminy, a jego efekty będą widoczne w kolejnych dwunastu miesiącach – mówi wójt.

W ramach inicjatyw lokalnych zostaną doposażone place zabaw w Zaborowie i Lutosławicach Rządowych, rozbudowane budynki garażowe w Krzepczowie i Papieżach oraz zamontowane klimatyzacje w świetlicach wiejskich w Dziewulinach i Polesiu. W trzech miejscowościach staną altany ogrodowe tj. w Kamocinie, Twardosławicach i Dziewulinach.

Oprócz wymienionych zadań, w nowym budżecie przewidziano remont pomieszczeń w budynku urzędu, przede wszystkim Sali Ślubów, pełniącej jednocześnie funkcje sali obrad Rady Gminy, co sprawi, że to miejsce, odda powagę i rangę odbywającym się tu uroczystościom i spotkaniom. Ponadto nowe oblicze zyska teren wokół urzędu, ponieważ zostanie on utwardzony i odpowiednio zagospodarowany.

0 0 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!