Starodruki na zamku

Views: 364

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę: „Starodruki i książki pomocą naukową”. Prezentowane wydawnictwa obejmują kilkadziesiąt starodruków i unikatowych pozycji książkowych. To woluminy z XVI, XVII, XVIII, XIX i XX w., jak również wydawnictwa z XVI i XIX w., które w formie reprintów ukazały się w XX i XXI w.

Są wśród nich m. in. „Opisy zabytków i starożytności…” wykonane w latach 1844-1855 przez komisję kierowaną przez piotrkowianina – Kazimierza Stronczyńskiego, uznanego za pierwszego inwentaryzatora zabytków na ziemiach polskich oraz ojca nauk pomocniczych historii. Opracowania po raz pierwszy wydane zostały dopiero w 2011 r.

Organizatorzy chcą przybliżyć zwiedzającym specjalistyczną bibliotekę muzealną oraz woluminy ze zbioru archiwaliów, wśród których znajdują się pozycje o wyjątkowej wartości naukowej. Mogą one stanowić istotną pomoc dla badaczy historii, regionalistów i nauczycieli zajmujących się edukacją historyczną na różnych poziomach nauczania.

Wystawa udostępniona będzie dla zwiedzających na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *