Poznaj radnych Rady Miasta Piotrkowa w nowej kadencji

Views: 500

Poznaliśmy nieoficjalne wyniki do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Ogromnym zaskoczeniem jest brak wśród radnych kandydatów na prezydenta – Tomasza Sokalskiego i Krzysztofa Kozłowskiego. Nie ma także tak znanych nazwisk jak Szymon Miazek, Piotr Masiarek, Andrzej Czapla, Leszek Heinzel czy Małgorzata Pingot.

KWW Krzysztofa Chojniaka Razem dla Piotrkowa
Krzysztof Chojniak *
Mariusz Staszek
Lech Kaźmierczak
Marian Błaszczyński
Monika Tera
Rafał Czajka
Bogumił Pęcina
Urszula Czubała
Andrzej Kacperek

KW Prawo i Sprawiedliwość
Sergiusz Stachaczyk
Grzegorz Lorek **
Halina Madej
Wiesława Olejnik
Piotr Gajda
Łukasz Janik
Sławomir Dajcz

KWW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Dariusz Cecotka
Sylwia Więcławska
Konrad Czyżyński
Marlena Wężyk-Głowacka ***

KWW Tak dla Piotrkowa
Krystyna Czechowska
Ludomir Pencina
Jan Dziemdziora

* Chyba że K.Chojniak w II turze zdobędzie mandat prezydenta miasta, wtedy jako radnego zastąpi go Jadwiga Wójcik.
** Jeśli poseł Grzegorz Wojciechowski zostanie radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego, wtedy  Grzegorz Lorek prawdopodobnie zostanie posłem. Jego miejsce w Radzie Miasta zajmie wówczas  Andrzej Piekarski.
*** Jeśli Marlena Wężyk-Głowacka zdobędzie stanowisko prezydenta, miejsce radnej przypadnie Justynie Woźniak.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *