Mandat za brak tabliczki z numerem posesji

Views: 445

Obowiązkiem każdego właściciela posesji jest umieszczenie oraz utrzymywanie w dobrym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości – przypomina Komisariat Policji w Sulejowie.

Prawo nakazuje, aby tablica znajdowała się w widocznym miejscu, np. na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek jest niewidoczny z drogi, numer porządkowy posesji powinien znajdować się jak najbliżej drogi dojazdowej, np. na ogrodzeniu. W najbliższym czasie zaplanowane są kontrole w lewobrzeżnej części Sulejowa (ul. Piotrkowska i Milejowska) oraz w miejscowościach: Wójtostwo, Kurnędz, Krzewiny oraz Biała. Za brak prawidłowego oznakowania nieruchomości grozi mandat w wysokości 250 zł lub nagana.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *