Kolejka po granty powiatowe

Views: 450

Ponad 40 wniosków o dofinansowanie działań z dziedziny kultury, turystyki, sportu, ochrony środowiska, zdrowia czy działań senioralnych, wpłynęło do piotrkowskiego starostwa. Urząd na drobne granty ma do wydania 195 tysięcy złotych.

Dokładnie 41 wniosków wpłynęło do Starostwa. Komisja konkursowa rozpoczęła pracę we wtorek (24.04). – Dziś poddano wnioski ocenie formalnej, niebawem ocena merytoryczna. A działania, na które beneficjanci starają się pozyskać wsparcie, są bardzo różne. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 lub 7 tysięcy w zależności od rodzaju zadania – powiedział w rozmowie z nami Piotr Wojtysiak, wicestarosta piotrkowski.

Najwięcej wniosków wpłynęło w ramach zadania ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 27, ochrony i promocji zdrowia – 5, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 1, turystyki i krajoznawstwa – 5, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.

Starostwo wymaga wkładu własnego na poziomie minimum 10% wartości całego zadania. Ogłoszenie wyników konkursu niebawem.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *