Fundusz Ochrony Środowiska wstrzymuje usuwanie azbestu

Views: 129

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem 17.07.2018 r. wstrzymał nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków. W przypadku, gdy pojawi się możliwość zwiększenia puli środków lub dodatkowych oszczędności z już rozdysponowanych kwot, możliwe będzie wznowienie naboru. Stosowna informacja pojawi się na stronie internetowej. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane wnioskodawcom.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *